Kỷ luật phó chủ tịch xã sinh con thứ 3

Ngày 8-8, Chi bộ thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết ông Trần Văn Thảo, Phó chủ tịch UBND xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa bị chi bộ này kỷ luật khiển trách về mặt Đảng vì sinh con thứ 3.
Theo đó, ông Trần Văn Thảo đã có 2 con là 1 trai và 1 gái nhưng hiện lại có thêm 1 cháu khoảng 4 tháng tuổi.
Được biết, ngoài giữ chức danh Phó chủ tịch văn hóa xã Tam Phú, ông Thảo còn giữ các chức vụ liên quan trực tiếp đến công tác, tuyên truyền vận động người dân trong xã sinh đẻ có kế hoạch. Đó là Trưởng Ban dân số gia đình và trẻ em của xã Tam Phú và Trưởng Ban xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của xã Tam Phú nữa.
 
Theo Th. Phương (NLĐO)

Kỷ luật phó chủ tịch xã sinh con thứ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>